TÌM HIỂU GIÁ BÁN

Tròng kính là sản phẩm đặc thù về sức khỏe, có nhiều lựa chọn tùy thuộc vào độ mắt, yêu cầu về tính năngthẩm mỹ của người sử dụng nên sẽ có nhiều mức giá khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm giá các sản phẩm ở bên dưới.

TRÒNG KÍNH ĐA TRÒNG

SMART-LENS

Từ 1,480,000VND/cặp

ESPACE

Từ 2,480,000VND/cặp

ADAPTAR

Từ 3,180,000VND/cặp

VARILUX LIBERTY

Từ 3,880,000VND/cặp

VARILUX COMFORT

Từ 5,580,000VND/cặp

VARILUX PHYSIO

Từ 10,200,000VND/cặp

VARILUX S-SERIES

Từ 12,300,000VND/cặp

ĐA TRÒNG TRANSITIONS (SMART LENS)

Từ 2,980,000VND/cặp

TRÒNG KÍNH ĐƠN TRÒNG

CRIZAL ALIZE UV

Từ 768,000VND/cặp

CRIZAL SAPPHIRE

Từ 998,000VND/cặp

CRIZAL PREVENCIA

Từ 1,238,000VND/cặp

EYEZEN CRIZAL

Từ 1,728,000VND/cặp

CRIZAL TRANSITIONS

Từ 2,138,000VND/cặp