62 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mở Cửa tất cả các ngày, 9 a.m. – 10 p.m.