Bolon Ruby BJ7063

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa acetate

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 53

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 148