Bolon Lucas BJ1335

Phân khúc: Nam giới, Nữ giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 51

Độ dài cầu kính (mm): 20

Độ dài càng kính (mm): 150