Bolon Kaia BJ1360

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 148