Bolon Flynn BJ3070

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa Acetate

Chất liệu càng kính: Nhựa Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 52

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145