Bolon Ellis BJ1330

Phân khúc: Nam giới, Nữ giới

Chất liệu viền kính: Titanium

Chất liệu càng kính: Titanium

Độ dài tròng kính (mm): 50

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 148