Bolon BL1001

Gọng kính Titanium

Tròng kính phân cực sắc nét và chân thực