Bolon Ambroise BL5029

Phân khúc: Nữ giới

Chất liệu viền kính: Nhựa TR90

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 150