GOODMORNING

Goodmorning

mắt việt

mắt Việt

from CS team

 Báo cáo bán hàng 

Chân dung Khách hàng

ngày 26/07/2023

NPS

Insight

feedback

Document

Hướng dẫn Báo cáo Sau bán hàng

Cách vận dụng những chương trình KM để bán hàng (cập nhật sau)

HƯỚNG DẪN HỮU ÍCH

Khảo sát khách hàng

Khách hàng nói gì ?

CÔNG TY TNHH MẮT VIỆT GROUP
Copyright © 2023 Mắt Việt Group. All rights reserved.