Tại TP. HỒ CHÍ MINH 
ngày 06/01/2024

Tại VĨNH LONG
ngày 26/12/2023

Please choose your Reservation

At Vinh Long Province - Deceiver 26th,2023

At Ho Chi Minh City - January 6th, 2024

Quý Khách hãy chọn địa điểm đến dự buổi tiệc.