CÁCH THỨC THAM GIA

* Cửa hàng sẽ công bố qua trang Zalo/Facebook Mắt Việt Hàng Bông trực tiếp tới quý khách khi chương trình kết thúc vào 30/7

CÁCH THỨC THAM GIA

* Cửa hàng sẽ công bố qua trang Zalo/Facebook Mắt Việt Hàng Bông trực tiếp tới quý khách khi chương trình kết thúc vào 30/7