Hiển thị một kết quả duy nhất

1,850,000 
2,200,000 
2,200,000 
2,200,000 
2,200,000 
2,200,000 
1,560,000 
1,560,000 
580,000 
580,000