fbpx

BIG SALE

10% - 50% ALL ITEMS

CHỈ CÓ TẠI 7 CỬA HÀNG

Mắt Việt Bắc Ninh

Mắt Việt Hà Nam

Mắt Việt Thanh Hóa

Mắt Việt Huế

Mắt Việt Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Mắt Việt Long An

Mắt Việt Cần Thơ

Xem địa chỉ cửa hàng ngay

Thời gian: 14/02 – 28/02/2019
* Ưu đãi % khuyến mãi áp dụng tùy từng sản phẩm.
* Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết sản phẩm.
* Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khác (nếu có)