Hiển thị một kết quả duy nhất

2,900,000 
2,900,000 
2,900,000 
1,760,000 
1,760,000 
1,760,000 
1,760,000