Hiển thị một kết quả duy nhất

1,850,000 1,980,000 
1,980,000 
580,000